FJORD- OG KYSTKONSTRUKSJONER

MAR utfører statiske og dynamiske beregninger for å dokumentere kapasiteter for ulike typer fjord- og kystkonstruksjoner.

Dette inkluderer analyser av flytende kaier, navigasjonskonstruksjoner, flytende fjordkonstruksjoner, bunnfundament til kystkonstruksjoner og laste- og losseutstyr for skip ved kai.

I tillegg utfører vi jordskjelvanalyser for å dokumentere kapasitet til store siloer, samt stål og aluminiumkonstruksjoner på land.