OPPDRETTSKONSTRUKSJONER

MAR utfører dimensjonering av flytende oppdrettsanlegg og flåter, nye typer lukkede oppdrettsanlegg og oppdrettsutstyr/ekstrautstyr i henhold til NS9415.
Vi har også verktøy som kan beregne vannstrøm inni og utenfor lukkede anlegg.

Vi kan bistå din produktutvikling ved å bidra med beregninger som kreves for å oppnå sertifisering av konstruksjoner og utstyr.

Vi kan bidra til at din nye ide realiseres ved å tilføre dokumentasjon som kreves til sertifisering.

Selve sertifiseringen utføres av andre akkrediterte firma.
MAR er et uavhengig firma som ikke er medeier i eller engasjert i design/produksjon/salg av konstruksjoner.