OFFSHORE KONSTRUKSJONER

MAR utfører statiske og dynamiske beregninger for lastbærende konstruksjoner offshore.

Dette inkluderer for eksempel dimensjonering av moduler, kranfundament, tromler, master, tårn, sjakter og liknende sekundære konstruksjoner offshore.

MAR bistår produktutvikling og dimensjonerer i henhold til kundekrav. Vi leverer dokumentasjon i samsvar med norske, europeiske og amerikanske standarder. En typisk kunde utfører selv design, og leverer tegninger til oss. Vi dimensjonerer og dokumenterer kapasitet i samsvar med kundens spesifikasjon og eller nevnte standard.

MAR har Achilles «Certificate of Qualification» og er kvalifisert leverandør til norsk sokkel.