MARINE OPERASJONER

MAR utfører marintekniske beregninger for å dokumentere kapasiteter i konstruksjoner som inngår i marineoperasjoner.

Dette kan være konstruksjonen som skal flyttes (modul, tank, kran, eller annet) eller et av de hjelpemiddel som benyttes under operasjonen (lekter, sjøfester o.l.).

Det kan også være en beregning av de lastene som opptrer under operasjonen. For eksempel beregning av strømkrefter eller vindkrefter på en flytende konstruksjon, eller bølgebevegelser.