SKIPSKONSTRUKSJONER

MAR utfører statiske og dynamiske beregninger for å dokumentere kapasiteten i skipskonstruksjoner.

Vi har erfaring med globalanalyser av mindre skrog i stål og i aluminium, for eksempel aluminiums-skrog i lette båter med høy hastighet.

Dessuten dokumenterer vi kapasitet i skipsskrog når skip utsettes for ekstreme lokale laster fra kraner, kranpidestaller og A-rammer.