Innovatørane i Aquafarm Utvikling viser vitalitet med vidareføringa av NEPTUN-konseptet. No skal den elastiske lukka merden NEPTUN plassert på ein lokalitet saman med ein robust og svert romsleg arbeidsplattform, når utviklingskonsesjonen  er bekrefta. Slikt må planleggjast og dokumenterast, og MAR har fått oppgåva med å utføre engineering av anleggets globale styrke og dessutan å levere krevjande dynamiske fortøyningsanalyser for å dokumentere belastninga frå liner under ekstreme situasjonar.

MAR tek imot dei fleste utfordringar, ta kontakt når du treng dokumentasjon til din innovasjon.